Category: دسته‌ بندی نشده

تمرین در خانه

https://www.barbodgym.com/wp-content/uploads/2019/01/439478F1-2B8F-46DD-8120-0719267145B5.mp4 https://www.barbodgym.com/wp-content/uploads/2019/01/5DBD95FC-CF48-422E-91EC-93F83650A243.mp4 https://www.barbodgym.com/wp-content/uploads/2019/01/75E39232-8018-461E-BC27-5F69217C0CB6.mp4 https://www.barbodgym.com/wp-content/uploads/2019/01/35960276-395D-4841-AC31-77887AA9A5D0.mp4 https://www.barbodgym.com/wp-content/uploads/2019/01/889D0893-C4F2-4C9C-9D22-4CF6AB27F48A.mp4 https://www.barbodgym.com/wp-content/uploads/2019/01/E439E7AB-6427-4DCF-BD18-AB38CE0FFDFE.mp4 https://www.barbodgym.com/wp-content/uploads/2019/01/88082A5A-9375-403D-89DB-F772653E6BBC.mp4 https://www.barbodgym.com/wp-content/uploads/2019/01/009831D3-C9A5-4F4C-B986-73F7C3BA2139.mp4

تمرینات آموزشی TRX

درباره برنامه آموزش حرکات تی آر ایکس  این آموزش TRX برای هم مبتدیان و هم حرفه…

تمرینات بازو

تمرینات بازو به صورت فیلم در زیر قرار داده شده است:

فواید ورزش های هوازی

✅ورزش هوازی سبب افزایش ضربان قلب و تنفس برای مدت نسبتا طولانی می‌شود. بر عکس، ورزش…

TRX

تمرینات TRX به صورت فیلم در زیر قرار داده شده اند:

Do it

https://www.barbodgym.com/wp-content/uploads/2018/11/78C44F17-93AE-468E-86FA-87006D493D29.mp4 https://www.barbodgym.com/wp-content/uploads/2018/11/B7EBFF18-A29B-47B0-8EAF-AB02419923F0.mp4 https://www.barbodgym.com/wp-content/uploads/2018/11/471501DA-46C0-4052-A178-DA92B4D58E06.mp4

برنامه های تمرینی قسمت های مختلف بدن

https://www.barbodgym.com/wp-content/uploads/2018/10/1E486B63-C0E1-40E9-A0FF-EBDA198CED07.mp4 https://www.barbodgym.com/wp-content/uploads/2018/10/41BFC968-C223-4D2C-B9B6-DAD714272F2B.mp4 https://www.barbodgym.com/wp-content/uploads/2018/10/9C65DCAB-7004-4833-B78A-3319764CB576.mp4 https://www.barbodgym.com/wp-content/uploads/2018/10/3265943B-AC77-4C96-8963-429EB7DB6AAA.mp4 https://www.barbodgym.com/wp-content/uploads/2018/10/7DCB1D02-EC80-4760-9F37-DAFD44EF0FAE.mp4

صحیح تمرین کنیم

https://www.barbodgym.com/wp-content/uploads/2018/10/2FB572F0-7779-4FF4-A866-2C1F8513E9D2.mp4 https://www.barbodgym.com/wp-content/uploads/2018/10/98348DDC-ECAC-4CF0-B720-80AAC2D197F9.mp4 https://www.barbodgym.com/wp-content/uploads/2018/10/AC81E68E-0CC2-455C-99A2-B39606F274A9.mp4 https://www.barbodgym.com/wp-content/uploads/2018/10/656EB084-B5D9-4DE9-91AC-A2C41E9B5DA9.mp4

هفته تربیت بدنی مبارک باد

https://www.barbodgym.com/wp-content/uploads/2018/10/ACA2BCFA-F995-4EDA-B03F-279B427474A0.mp4